pioro

Tradycja i historia

Witam na stronie Gabinetu Paluch w Opolu

 

Niniejsza strona to krótki opis i historia Gabinetu Paluch w Opolu oraz gabinetów Rodziny Paluch w Polsce. Strona poświęcona jest Rodzinnej Tradycji Rehabilitacji – leczenia manualnego zespołów bólowych kręgosłupa. Tradycję tą rozpoczął Kazimierz Paluch senior jeszcze przed Drugą Wojną Światową, datując od dnia otrzymania uprawnień wykonywania masażu leczniczego. Było to w kwietniu 1936 roku. Na stronie znajdziecie Państwo krótką historię gabinetów, ogólne informacje o kręgarstwie i terapii manualnej. Możecie Państwo zapoznać się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu dolegliwości bólowych kręgosłupa, z ich przyczynami oraz z możliwościami rehabilitacji.

 

dr Piotr Paluch

 

 GABINET PALUCH to miejsce, w którym od pokoleń zajmujemy się rehabilitacją – leczeniem manualnym zespołów bólowych kręgosłupa. 

 

Tradycja rodzinna sięga w tym zakresie lat 30 ubiegłego stulecia.  Pierwszym usankcjonowanym prawnie gabinetem, był gabinet Kazimierza Palucha seniora (1909 -1978). Po ukończeniu Prywatnej Szkoły Masażu Doktora Zaorskiego w Warszawie, 24 kwietnia 1936 roku, uzyskał On uprawnienia wykonywania masażu leczniczego.
Swoje umiejętności Kazimierz Paluch zdobywał na organizowanych wówczas kursach kręgarstwa, w oparciu o „szkołę” Ks. M. Pawłowskiego i amerykańską szkołę terapii manualnej. Natomiast wiedzę o ówczesnym kręgarstwie i masażu wzbogacał studiami dostępnej wówczas literatury m.in. dr O. Krukowskiego, dr V Chlumskyego, ks. M. Pawłowskiego i wielu późniejszych opracowań z dziedzin kręgarstwa, medycyny manualnej, ziołolecznictwa oraz współczesnej ortopedii czy rehabilitacji.
Tradycje kręgarskie, w których wychował się Kazimierz Paluch, wywodziły się z tak zwanego nurtu czeskiego medycyny ludowej i zostały Mu przekazane w rodzinnej tradycji. Zdobywane doświadczenie, wieloletnia i wielopokoleniowa praktyka Rodziny Paluch oparta na tradycjach kręgarskich a przede wszystkim na amerykańskiej szkole terapii manualnej i współczesnej rehabilitacji, pozwoliły ostatecznie wypracować system leczenia i rehabilitacji zespołów bólowych kręgosłupa.

 

Przed II Wojną Światową,  jak i w okresie jej trwania, gabinet, a raczej działalność Kazimierza miała różną lokalizację i charakter. W ostateczności, po wojnie pierwszy stacjonarny gabinet funkcjonował w Radomierowicach przy ul. Wolności 10, nieopodal Kościoła pod wezwaniem NMP, w gminie Murów w powiecie opolskim w województwie opolskim. Starsi mieszkańcy miejscowości, do dziś, z sentymentem wspominają czasy, w których przyjeżdżali tu letnicy na kurację do Kazimierza Palucha, masażysty i kręgarza – jak powiadali. Wspólnie z żoną – Ludmiłą Paluch, opiekowali się pacjentami najciężej chorymi. Ludmiła Paluch, kobieta o czeskich korzeniach, wychowała się również w tradycjach medycyny ludowej. W tamtych czasach niejednokrotnie wyręczała Kazimierza, gdy Ten zaniemógł w chorobie. Pacjenci, którzy przyjeżdżali na kurację z różnych stron Polski, najmowali kwatery u miejscowych gospodarzy a okoliczni mieszkańcy przychodzili do gabinetu ambulatoryjnie. Jeżeli pacjent był obłożnie chory, wówczas przychodziło się do niego, prowadząc terapię na miejscu. Podobnie jest dzisiaj.

 

Po przyjeździe do Opola w 1956 roku, Kazimierz Paluch rozpoczął pracę w Przychodni Kolejowej i otworzył Prywatny Gabinet przy ulicy Częstochowskiej 45. Gabinet nadal funkcjonuje pod tym adresem. W latach 1965 – 1978 w Gabinecie w Opolu praktykowali pod bacznym okiem Kazimierza Palucha seniora, Jego synowie:  Bolesław Paluch, absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, Stanisław Paluch, absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz córka Adrianna Paluch, obecnie Morawska, absolwentka Akademii Medycznej we Wrocławiu. Kazimierz Paluch zawsze chciał wrócić do Wielkopolski, tam gdzie się urodził i tam gdzie spędził dzieciństwo. Tam właśnie zamierzał osiąść na emeryturze i otworzyć niedaleko Poznania coś na miarę sanatorium, w którym leczyłby chorych na kręgosłup. Planów tych nie zdążył zrealizować. Zmarł po ciężkiej chorobie 19 stycznia 1978 roku.

 

Po śmierci Kazimierza Palucha seniora, samodzielną praktykę w Prywatnych Gabinetach w Polsce, prowadzili i prowadzą w kolejnych pokoleniach Jego  synowie, córka i wnukowie.

Gabinet Paluch w Opolu od 1978 roku prowadził lek.med. Stanisław Paluch (1943-2000) – specjalista chirurg – ortopeda.  Przez wiele lat pracował w oddziale chirurgii urazowej i ortopedycznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Opolu. Był wspaniałym ortopedą i nauczycielem zawodu – tak wspominają Go koledzy, z którymi pracował. Kontynuując działalność ojca leczył pacjentów z zespołami bólowymi kręgosłupa. W latach 1995 -2000 praktykowali pod Jego kierunkiem synowie: Michał Paluch – Absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu, Kazimierz Paluch – Absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu, oraz Piotr Paluch – Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. W gabinecie przewijały się tematy starej polskiej tradycji kręgarskiej i praktyki dziadka w odniesieniu do nowoczesnej na pozór terapii manualnej. Rozmowy i dyskusje mieszały się z doświadczeniem i codzienną praktyką ortopedyczną oraz sposobami współczesnej rehabilitacji. Pod kierunkiem Seniora godzinami omawiało się pojedyncze przypadki oglądając zdjęcia i analizując objawy choroby. Wypracowany, poprzez wielopokoleniową praktykę i wieloletnie doświadczenie własne, system postępowania, stanowi podstawę w  rehabilitacji i leczeniu manualnym zespołów bólowych kręgosłupa. Obecnie Gabinet Paluch w Opolu prowadzony jest w oparciu o doświadczenie własne, biomechaniczną diagnozę według McKenziego oraz medycynę ortopedyczną według Cyriaxa. Od 2000 roku, po śmierci Stanisława Palucha seniora, Gabinet Paluch w Opolu prowadzą nieprzerwanie w trzecim pokoleniu Jego trzej synowie Kazimierz, Michał i Piotr.

 

Od 1996 roku Gabinet Paluch w Opolu funkcjonuje pod nazwą Paluch s.c. prywatny gabinet lekarski i rehabilitacji, prowadzą go:

 

lek.med. Kazimierz Paluch, specjalista ortopeda traumatolog – od 1996 roku pracował w oddziale ortopedii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Opolu.

 

lek.med. Michał Paluch, specjalista ortopeda traumatolog – od 1995 roku pracuje w oddziele ortopedii Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu.

 

 dr n.k.f. Piotr Paluch, adiunkt w Katedrze Klinicznych Podstaw Fizjoterapii – nauczyciel akademicki. Od 1995 roku pracuje na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej. Prowadził wykłady i ćwiczenia praktyczne z zakresu biomechaniki klinicznej, rehabilitacji w ortopedii – metody specjalne w ortopedii, fizykoterapii oraz masażu leczniczego. W latach 1995-1999 pracował w oddziale ortopedii Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu. W prowadzonych przez siebie badaniach, wykazał wpływ terapii manualnej kręgosłupa na postawę stojącą u osób chorych z bólem kręgosłupa. Oprócz wpływu zabiegów manualnych na proces kontroli  utrzymywania równowagi, badania wykazały również skuteczność w działaniu przeciwbólowym u pacjentów prowadzonych w rodzinnej koncepcji rehabilitacji zespołów bólowych kręgosłupa, jaki od lat stosuje się w gabinecie Paluch w Opolu. W 2002 roku obronił pracę doktorską na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z zakresu biomechaniki i rehabilitacji zespołów bólowych kręgosłupa i uzyskał tytuł doktora nauk o Kulturze Fizycznej.

Gabinet w Ożarowie Mazowieckimprowadzą: starszy syn Kazimierza Palucha seniora, lekarz Bolesław Paluch oraz jego syn, Stanisław Paluch – lekarz. Kontynuując tradycję rodziną, leczą pacjentów z bólami kręgosłupa. W latach 1971 – 1987 Bolesław Paluch pracował jako lekarz wojskowy w oddziale neurologii Wojewódzkiego Szpitala w Słupsku i przyjmował pacjentów w prywatnym gabinecie. Po przeprowadzeniu się pod Warszawę w 1989 roku, gabinet przeniesiono do Ożarowa Mazowieckiego. W latach 1995 – 2000 w Ożarowie Mazowieckim, pod okiem Bolesława Palucha praktykował jego syn Stanisław Paluch, Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. Od 2000 roku  prowadzą wspólnie prywatną praktykę przy ul. Granicznej 11.  Bolesław Paluch uczył również lekarzy: Macieja Majosa, Andrzeja Skórkę, Bogusława Kociumbasa i Jarosława Jarlińskiego.

 Gabinety we Wrocławiu prowadzi  Adrianna Paluch Morawska lekarz W latach 1977 – 1986 Adrianna Paluch Morawska pracowała w Szpitalu  Klinicznym Akademii Medycznej we Wrocławiu, lecząc równolegle pacjentów z bólami kręgosłupa. Jej gabinet funkcjonuje przy ulicy Żeromskiego 60/6a. 

 

© dr Piotr Paluch 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone.