Tradycja i historia 1936

Początki

GABINET PALUCH to miejsce, w którym od pokoleń zajmujemy się rehabilitacją – leczeniem manualnym zespołów bólowych kręgosłupa.

Początki Gabinetu Paluch

Tradycje w naszej rodzinie sięgają pierwszej połowy XX wieku i czasów sprzed II Wojny Światowej. Kazimierz Paluch Senior (1909 - 1978) ukończył Szkołę Masażu Doktora Zaorskiego w Warszawie, otrzymał uprawnienia do wykonywania masażu leczniczego i rozpoczął działalność Gabinetu Paluch.

Kazimierz Paluch umiejętności i doświadczenie zdobywał opierając się na szkole Ks. M. Pawłowskiego i amerykańskiej szkole terapii manualnej. Wiedzę wzbogacał studiując literaturę takich autorów jak Dr O. Krukowski, Dr V. Chlumsky, Ks. M. Pawłowski i wielu kolejnych opracowań z dziedziny kręgarstwa, medycyny manualnej, ziołolecznictwa oraz współczesnej ortopedii i rehabilitacji.

Tradycje kręgarskie, w których wychował się Kazimierz Paluch Senior, wywodziły się z tak zwanego nurtu czeskiego medycyny ludowej i zostały mu przekazane rodzinnie. Zdobywane doświadczenie, wieloletnia i wielopokoleniowa praktyka Rodziny Paluch oparta na tradycjach kręgarskich, a przede wszystkim na amerykańskiej szkole terapii manualnej i współczesnej rehabilitacji, pozwoliły ostatecznie wypracować system leczenia i rehabilitacji  zespołów bólowych kręgosłupa.